Finderup Efterskole er en efterskole med et samlet særligt undervisningstilbud for unge i alderen 14-18 år.
                                         Skolen har KFUM & KFUK og Y's Men som bagland.

 

Bagland og bestyrelse

Bagland
Skolen er oprettet af KFUM og KFUK, Y's mens Klubber samt en lokal skolekreds.

Elever
Skolen har plads til 52 elever. For oplysninger om indmeldelse og optagelse - se under Ny elev.Bestyrelse
Bestyrelsen for Finderup Efterskole består af 9 medlemmer + en af lærerne fra skolen:

Bent Dyrvig (Formand)
Anna Karen Agergaard
Anne Marie Clemmensen
Poul Sørensen
Bente Graakjær
Søren Søe
Mogens Andersen
Simon Villumsen
Majbritt Lomholt.
Oluf Jensen (repræsentant fra lærerrådet)
Desuden er forstander Karen Bastrup altid med til møderne

Kalender
Billedgalleri

Se billeder fra alt det vi laver i løbet af året.

Finderup Efterskole | Herborgvej 7 | 6900 Skjern | Tlf. 97 36 28 00 | info@finderupefterskole.dk