Til forsiden

Finderup Efterskole er en efterskole med et samlet særligt undervisningstilbud for unge i alderen 14-18 år.
                                         Skolen har KFUM & KFUK og Y's Men som bagland.

 

Ny elev

Optagelse på skolen sker efter en individuel samtale og ikke efter nummer på venteliste.
Eleven skal have en udtalelse fra PPR og fra den nuværende skole for at blive elev på efterskolen.

Elevens ansøgning incl. PPR - papirer og skoleudtalelse, samt samtykkeerklæring skal sendes til skolen, hvorefter vi tager stilling til, om man kan optages på Finderup Efterskole

Spørgsmål vedr. ansøgning og optagelse på Finderup Efterskole kan rettes til afdelingsleder Lone Hedegaard på lone@finderupefterskole.dk eller på tlf. 23 63 37 52. Hvis hun ikke er at træffe, så læg en besked og hun vil kontakte jer snarest muligt.

Ansøgningsskema

Samtykkeerklæring

Finderup Efterskole | Herborgvej 7 | 6900 Skjern | Tlf. 97 36 28 00 | info@finderupefterskole.dk