Til forsiden

Finderup Efterskole er en efterskole med et samlet særligt undervisningstilbud for unge i alderen 14-18 år.
                                         Skolen har KFUM & KFUK og Y's Men som bagland.

 

Økonomi

Det koster penge at gå efterskole, men som forældre skal man kun betale en del af opholdet. Staten betaler en god del, og desuden får man også statstilskud til sin forældrebetaling.

Et efterskoleophold på Finderup Efterskole koster typisk mellem 900 kr. og 1.500 kr. om ugen efter statstilskud. Skolen har 41 skoleuger. Der kan også
være mulighed for at opnå økonomisk støtte fra elevens hjemkommune, så egenbetalingen bliver endnu mindre.

Hvis det som familie er svært at få økonomi til et efterskoleophold, kan der i tilfælde af f. eks. sygdom, arbejdsløshed eller at ens indtægt er faldet markant i forhold til beregningsåret, søges på skolen om et tilskud til opholdet.

Kontakt skolen for at få mere at vide om de økonomiske forhold, og lad os beregne, hvor meget det vil koste at komme på Finderup Efterskole.

Her på dette link - Beregn økonomien - kan man læse mere og lave sin egen beregning af de økonomisk forhold ved et ophold på Finderup Efterskole.

Finderup Efterskole | Herborgvej 7 | 6900 Skjern | Tlf. 97 36 28 00 | info@finderupefterskole.dk