Til forsiden

Finderup Efterskole er en efterskole med et samlet særligt undervisningstilbud for unge i alderen 14-18 år.
                                         Skolen har KFUM & KFUK og Y's Men som bagland.

 

Skema og dagsrytmeDagsrytmen

KL. 07.15-07.25 SÅ STÅR VI OP!
KL. 07.25-07.45 MORGENMAD
KL. 07.45-08.00 VÆRELSESTJEK
KL. 08.00-08.25 NYHEDER OG SAMFUNDSFAG
KL. 08.25-09.00 LÆSEBLOK
KL. 09.05-09.50 BEVÆGELSE
KL. 09.50-10.15 FORMIDDAGSPAUSE
KL. 10.15-10.30 MORGENSANG
KL. 10.30-12.00 UNDERVISNING
KL. 12.05-12.15 PAUSE
KL. 12.15-13.00 MIDDAG OG EFTERFØLGENDE PAUSE
KL. 13.00-14.30 UNDERVISNING
KL. 14.30-15.00 EFTERMIDDAGSPAUSE
KL. 15.00-16.30 UNDERVISNING
KL. 17.00-17.30 AFTENSMAD
KL. 17.30-18.00 RENGØRING
KL. 18.00-19.00 STILLETIME / LEKTIETIME
KL. 19.00-21.00 FRI
KL. 20.30           AFTENFORFRISKNING
KL. 21.00           AFTENSANG
KL. 21.30           PÅ GANGENE/DAGLIGSTUE
KL. 21.45           AFLEVERE MOBIL OG PC
KL. 22.15           GODNAT

Skemaeksempel

Finderup Efterskole | Herborgvej 7 | 6900 Skjern | Tlf. 97 36 28 00 | info@finderupefterskole.dk