Til forsiden

Finderup Efterskole er en efterskole med et samlet særligt undervisningstilbud for unge i alderen 14-18 år.
                                         Skolen har KFUM & KFUK og Y's Men som bagland.

 

Fag

Hovedfagen er matematik, dansk, læseblok og engelsk.

Eleverne er delt op i hold efter niveau. Vi underviser fra 1.klasses niveau til 9.klasses niveau. Vi tilbyder afgangsprøve i dansk og matematik.Undervisningen foregår med åbne døre og tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, så man tilgodeser den enkelte bedst muligt. IT og iPads bliver benyttet som et naturligt redskab i undervisningen. Ud over de tre boglige fag deltager alle elever dagligt i idræt/bevægelse.

Hver morgen ser eleverne Nyhederne i spisesalen og aktuelle emner bliver drøftet med en lærer.

En time i ugen har vi fællestime, som består dels af husmøder, herunder elevernes demokratiske dannelse, forberedelse og valg til særlige arrangementer og ture samt sang og fortælling.

Finderup Efterskole | Herborgvej 7 | 6900 Skjern | Tlf. 97 36 28 00 | info@finderupefterskole.dk