Finderup Efterskole er en efterskole med et samlet særligt undervisningstilbud for unge i alderen 14-18 år.
                                         Skolen har KFUM & KFUK og Y's Men som bagland.

 

Fag

Hovedfagen er matematik, dansk, læseblok og engelsk.

Eleverne er delt op i hold efter niveau. Vi underviser fra 1.klasses niveau til 9.klasses niveau. Vi tilbyder afgangsprøve i dansk og matematik.Undervisningen foregår med åbne døre og tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, så man tilgodeser den enkelte bedst muligt. IT og iPads bliver benyttet som et naturligt redskab i undervisningen. Ud over de tre boglige fag deltager alle elever dagligt i idræt/bevægelse.

Hver morgen ser eleverne Nyhederne i spisesalen og aktuelle emner bliver drøftet med en lærer.

En time i ugen har vi fællestime, som består dels af husmøder, herunder elevernes demokratiske dannelse, forberedelse og valg til særlige arrangementer og ture samt sang og fortælling.

Kalender
Billedgalleri

Se billeder fra alt det vi laver i løbet af året.

Finderup Efterskole | Herborgvej 7 | 6900 Skjern | Tlf. 97 36 28 00 | info@finderupefterskole.dk