Til forsiden

Finderup Efterskole er en efterskole med et samlet særligt undervisningstilbud for unge i alderen 14-18 år.
                                         Skolen har KFUM & KFUK og Y's Men som bagland.

 

Byg og Anlæg

Byg og Anlæg er for elever der gerne vil lave praktisk arbejde og vedligeholdelse af skolens ydre områder.Eleverne tager havetraktorkørekort og er blandt andet med til at passe på Finderup Bypark. De anlægger fliser, beskærer hække og træer og laver småreparationer på skolens bygninger.

Finderup Efterskole | Herborgvej 7 | 6900 Skjern | Tlf. 97 36 28 00 | info@finderupefterskole.dk