Til forsiden

Finderup Efterskole er en efterskole med et samlet særligt undervisningstilbud for unge i alderen 14-18 år.
                                         Skolen har KFUM & KFUK og Y's Men som bagland.

 

Kunst

Linjefaget Kunst er i høj grad for dig, som gerne vil arbejde praktisk og konkret, og som har interesse for billedkunst.Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs niveau og forudsætninger. Eleven vil både møde kendt og ukendt stof i undervisningen, da faget også har til opgave at være øjenåbner og horisontudvider! Undervisningen foregår hovedsageligt i vores kunstlokale, men vi tager også ture ud af huset og arbejder udenfor.

Faget indeholder en høj grad af medbestemmelse indenfor givne rammer.

Eleven vil få sine egne produkter med hjem efter udstilling på skolen. Ind imellem laves der også fælles produkter til udsmykning af skolen.

Mål:
At eleverne
- Udvikler deres evne til at meddele sig og udtrykke sig gennem praktisk billedarbejde
- Udvikler deres evne til at afkode og samtale om kulturens og kunstens billeder
- Lærer forskellige materialer, teknikker og værktøjer at kende
- Udvikler deres evne for abstraktion, kreativitet, fantasi og iagttagelse
- Får kendskab til forskellige kunstretninger og kunstnere

I undervisningen vil vi tilstræbe at komme ind omkring følgende billedkunstfaglige områder:
- Farvelære
- Billedanalyse (komposition, lys/skygge, stoflighed, balance, fortælling, budskab)
- Tegning: iagttagelse, hukommelse, fantasi
- Maleri: tørre og våde farver
- Skulpturer/ rummelige billeder
- Collage og blandform
- Digitalfoto og billedarbejde på computer
- Lave udstillinger
- Besøg på museum, galleri, udstilling

Finderup Efterskole | Herborgvej 7 | 6900 Skjern | Tlf. 97 36 28 00 | info@finderupefterskole.dk