Til forsiden

Finderup Efterskole er en efterskole med et samlet særligt undervisningstilbud for unge i alderen 14-18 år.
                                         Skolen har KFUM & KFUK og Y's Men som bagland.

 

Undervisning

Eleverne har dansk 4 lektioner om ugen, samt læseblok 3 x 35 min om ugen. Matematik har de 4 lektioner om ugen. Disse fag samt idræt, engelsk, naturfag, historie, kristendom, nyheder og diverse fællestimer, fællesprojekter, emne-/temauger m.m. er fastlagte.Derudover sammensættes elevernes skemaer af 2 ugtl. valgfagstimer, 2 kursustimer og 8 lektioners linjefag. Eleven vælger to linjefag to gange årligt og har derved fire muligheder pr. år. Linjefagene kombinerer det praktiske og det teoretiske.

Eleverne er i de boglige fag delt op i hold på ca. 8 – 12.

Finderup Efterskole | Herborgvej 7 | 6900 Skjern | Tlf. 97 36 28 00 | info@finderupefterskole.dk