Finderup Efterskole er en efterskole med et samlet særligt undervisningstilbud for unge i alderen 14-18 år.
                                         Skolen har KFUM & KFUK og Y's Men som bagland.

 

Vind et efterskoleophold

Finderup Efterskole er en del af Sammenslutningen af efterskoler med tilknytning til folkekirken, og et besøg på Finderup Efterskole vil automatisk give et lod i konkurrencen:

“Vind et efterskoleophold”. 

 

Finderup Efterskole lægger vægt på at tilbyde nærhed og støtte til den enkelte elev i et stærkt fællesskab. Vi vægter både de boglige fag specielt dansk, matematik og engelsk og de praktisk/kreative fag højt med 10 forskellige linjefag.

 

Fællesskabets magi på efterskoler med holdning

 

Mange unge vælger at tilbringe et år eller to på efterskole for at få del i et stærkt fællesskab, hvor eleverne har ansvar for hinanden. I dette fællesskab med andre unge er der et tilbud om at vokse menneskeligt og fagligt.

 

Efterskoler med tilknytning til folkekirken er et landsdækkende interessefællesskab. Fælles for efterskolerne med tilknytning til folkekirken er, at troen og samtalen om troen har en central plads i skolernes dagligdag.

 

Efterskolerne har rigtigt meget at byde på. Der er et væld af tilbud om faglighed, fascination og fællesskab. 

 

Regler for konkurrence

Konkurrencen henvender sig fortrinsvis til elever på 7. og 8. klassetrin.

Ved at besøge skolerne i sammenslutningen fra efterskolernes dag i september og frem til efterskolernes aften i januar eller ved åbent hus og rundvisninger derimellem, kan du få udleveret en kupon med en kode.

For at få udleveret et lod skal man besøge efterskolerne i sammenslutningen ifølge med en voksen og deltage i en rundvisning eksempelvis på Efterskolernes Dag eller Efterskolernes aften. Men besøg og rundvisning kan foregå efter aftale med skolerne i forbindelse med besøg eller arrangementer på de enkelte skoler.

Jo flere skoler du besøger, jo større chance har du for at vinde.

Der kan maks uddeles et lod pr. elev pr. skole.

En elev kan deltage med et lod fra hver skole.

For at aktivere et lod skal man registrere det på hjemmesiden - esfk.dk - her kan du også på forhånd se, hvilke oplysninger du skal have klar ved registrering. Deltagelse kræver tilsagn fra forældre/værge.

Konkurrencen løber fra Efterskolernes Dag 24. september 2017 og frem til og med Efterskolernes Aften 10. januar 2018.

Sidste frist for aktivering af loddet er “Vind et efterskoleophold” i forbindelse med Efterskolerne Aften 10. januar 2018. Aktivering af et lod sker ved registrering på hjemmesiden esfk.dk under konkurrencen.

Herefter foretages der lodtrækning af registreret revisor - vinderen får direkte besked og offentliggøres på hjemmesider og sociale medier tilknyttet skolerne i sammenslutningen i uge 4 - 2018.

Bemærk - Præmien er gældende til og med skoleåret 18/19.

 

Fakta om Sammenslutningen af efterskoler med tilknytning til folkekirken

Mere end 25 efterskoler

Fordelt over hele landet

Funderet i det kirkelige landskab

Hjemmeside - esfk.dk

 

 

Finderup Efterskole | Herborgvej 7 | 6900 Skjern | Tlf. 97 36 28 00 | info@finderupefterskole.dk