preloader

Musik og Drama

2020/09/02Åbent hus aflyst – book personlig rundvisning

Musik og drama som linjefag

Musik og Drama som linjefag er for dig, der er vild med performance. Uanset om du har tidligere erfaringer med musik eller ej. I musikdelen af faget går vi bag om kendte sange og sangskrivere og vi synger både nye og gamle sange. Vi lytter til store stemmer og vi synger så taget letter. Indimellem prøver vi også at udfordre hinanden med flerstemmigt sang. Vi skaber selv musikken ved at opbygge fede sammenspilsarrangementer med både klaver, trommer, keyboard, bas og percussion. Disse sammenspilsarrangementer eller sangarrangementer optræder vi flere gange med for resten af skolen i løbet af året.

Når vi laver drama, oplever vi, at mange af vore elever kan være usikre på sig selv. Den usikkerhed prøver vi at fjerne. Gennem små øvelser, lege og aktiviteter øver vi os alle sammen på at turde optræde foran andre – både med og uden lyd. Vi arbejder med at leve os ind i forskellige roller, selvom de indimellem er langt fra os selv. Vigtigst af alt, så griner vi med hinanden og vi øver os i at opføre os helt tosset med vilje.

Mål

At eleverne:

 • Opnår styrket selvtillid.
 • Lærer i et kreativt forum.
 • Oplever en selvudvikling.
 • Får styrket deres motoriske evner.
 • Får mod på at overskride grænser i et trygt forum.
 • Lærer gennem auditivt og visuelt materiale.

I undervisningen tilstræber vi os på at komme ind omkring følgende læringsområder:

 • Styrkelse af de faglige områder bl.a. sang, sammenspil, lege, forskellige former for drama med henblik på at skærpe elevens opmærksomhed.
 • Vi vil styrke elevens selvværd ved at tilskynde/opmuntre til deltagelse i de øvelser, hvor eleven skal fremføre noget for en større eller mindre gruppe. Vi ønsker, at eleven opnår sociale kompetencer, bl.a. gennem udfordring i form af samarbejdsøvelser.
 • Vi vil skabe et trygt læringsmiljø baseret på succesoplevelser for den enkelte, idet dette virker befordrende for elevens selvværd.
 • Vi vil sammen med eleven skabe afklaring omkring dennes egne grænser, for dernæst at støtte videreudvikling af det eleven allerede har mod på.
 • Vi gør stor brug af ros, også ved små fremskridt, og vi arbejder på at understøtte elevens initiativ.

Dramaugen på Finderup

Hvert forår har vi en dramauge, som ender ud i en forrygende forestilling for forældre og indbudte gæster. Det er en uge med intensitet, arbejdsiver og med følelserne helt udenpå tøjet! Det er meget vigtigt for os, at dramaugen på Finderup er ét stort fælles projekt, hvor alle elever er engageret omkring enten at bygge scene, lave kostumer, styre lys og lyd eller spille skuespil. Alle spiller en essentiel rolle – uanset om man er på eller bag scenen.

De seneste år har vi lavet forestillinger som ”Skatteøen”, ”Ronja Røverdatter”, ”Carmen”, ”Titanic”, ”Skammerens Datter” og mange flere. Vi glæder os til at kaste os ud i et nyt eventyr sammen med jer.

Er du klar til faglig og personlig udvikling samt en oplevelse for livet?

Tilmed dig her