preloader

Drømme og visioner gøres nu til virkelighed takket været Den A.P. Møllerske Støttefond

Drømme og visioner gøres nu til virkelighed takket været Den A.P. Møllerske Støttefond

I dag er en historisk og fantastisk dag på Finderup. Vi har modtaget 28 mio. kr. fra den A.P. Møllerske Støttefond til vores projekt ”Rum for udvikling – de uanede muligheder”. Vi er dybt taknemmelige. Se mere i pressemeddelelsen nedenunder.

Drømme og visioner gøres nu til virkelighed på specialefterskolen Finderup Efterskole

På Finderup Efterskole hjælper man nogle af de unge, som har det allersværest i forhold til skolegang og trivsel. For eksempel har flere af specialefterskolens elever inden de starter på efterskolen slet ikke været i skole gennem længere tid.

Gennem de seneste år har skolen oplevet en markant større søgning, og med en bevilling på 28 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond kan skolens fysiske rammer nu forbedres. Den A.P. Møllerske Støttefond støtter udviklingen af de nye fysiske rammer på Finderup Efterskole, fordi de kan bidrage til at skabe sammenhæng mellem bevægelse, udeliv, kreativitet, håndværk, socialt samvær og boglig undervisning. Det vil styrke efterskolens muligheder for at give den enkelte elev et bedre afsæt til livet efter efterskolen.

”Vi er dybt taknemmelige og glæder os til at udvikle projektet. Donationen vil få en afgørende betydning for mange unges liv.” siger efterskolens forstander, Allan Trelborg.

Et af hovedelementerne i projektet er en ny fløj, der skal indeholde en foredragssal, undervisningslokaler og et billedkunst- og håndarbejdslokale. Den nye fløj kommer til at forbinde skolens eksisterende hal og værksteder med hovedbygningen og vil samtidig tilføre et antal mindre, uformelle opholdsarealer, der kan understøtte de unges samvær. Også udenfor kommer der flere forskellige ”grønne rum”, som kan bruges til både undervisning og socialt samvær. Efterskolens historiske bygninger får derudover nyt liv med en ny hovedindgang og et nyt fælles mødested for elever og medarbejdere.

”Donationen fra Den A.P. Møllerske Støttefond gør det muligt at skabe nogle helt unikke rammer, som vores gruppe af elever har brug for.”; siger Allan Trelborg, og fortsætter: ”De nye fysiske rammer vil understøtte elevernes trivsel og forbedre de unges muligheder for uddannelse og deltagelse som aktive samfundsborgere. Den nye indretning af skolen skaber synergi, struktur og sammenhæng, der vil være til stor glæde for vores elever i mange år frem.”

Projektet er resultatet af en længerevarende dialog på efterskolen mellem bestyrelsen, ledelsen, eleverne, medarbejderne og en række eksterne fagfolk. Projektet gennemføres således med anbefalinger fra tilknyttede psykologer og en antropolog, der løbende vil evaluere projektet.

Fakta

Finderup Efterskole er en mindre specialefterskole, hvor unge mellem 14-18 år med særlige sociale, faglige eller personlige behov kommer for at få en efterskoleoplevelse som andre unge.
Efterskolen har til huse i en tidligere skole fra 1940, som siden er udbygget ad flere omgange. Faciliteterne fremstår i dag spredte og uden klare sammenhænge og forbindelser, og skolens faciliteter understøtter ikke de pædagogiske og didaktiske ambitioner for arbejdet med målgruppen.

Byggeprojektet tager udgangspunkt i at genbruge det, der kan bruges. Nybyggeriet vil fremstå som en serie mindre bygninger og i lette materialer som træ og glas.

Er du klar til faglig og personlig udvikling samt en oplevelse for livet?

Tilmed dig her