preloader

Undervisning

2023/05/30Elever gennemførte 17 timers udfordring.

Elevernes skema sammensættes af de obligatoriske fag:

Dansk, Matematik, Engelsk, Kristendom, Naturfag, Samfundsfag og historie, 2 linjefag samt valgfag.
Linjefagene vælges for et halvt år ad gangen og valgfagene udskiftes hver anden måned,
så det er muligt at prøve mange forskellige interesser.
Udover fagene er der i løbet af året mange alternative dage, fx lejrskoler, dramauge, praktikuge og meget mere.
Undervisningen er niveaudelt og foregår på mindre hold.

Er du klar til faglig og personlig udvikling samt en oplevelse for livet?

Tilmed dig her