preloader

Varieret hverdag

2023/08/22Drømme og visioner gøres nu til virkelighed takket været Den A.P. Møllerske Støttefond

Varieret hverdag på Finderup

Den boglige undervisning er præget af differentieret undervisning i forhold til elevens niveau. Samtidig er undervisningen meget varieret, så der tages højde for elevernes koncentrationsevne, behov for didaktiske skift og særlige indlæringsbehov. I løbet af dagen er veksles der mellem boglige, aktive og praktiske fag.

Er du klar til faglig og personlig udvikling samt en oplevelse for livet?

Tilmed dig her