preloader

2024/02/05Book en personlig rundvisning

Udtalelse

testimonial_person
Frederik Jørgensen Før var jeg ikke glad i skolen. Jeg prøvede at undgå den, og jeg havde…
Læs mere

Udtalelse

testimonial_person
Lotte Buch Jeg har været meget glad for at have to af mine børn på Finderup efterskole…
Læs mere

Specialefterskole med hjertet først - Støtte og nærvær til den enkelte.

Finderup Efterskole ligger i en af Danmarks små byer, hvilket giver eleverne mulighed for et roligt og mere afslappet miljø. På Finderup efterskole er det en vigtig opgave for os at skabe grobund for et godt fællesskab, så eleverne kan føle sig trygge og inkluderede.

En specialefterskole er et tilbud til elever, der har brug for støtte i undervisningen og en tæt kontakt til medarbejderne. På en specialefterskole har eleverne mulighed for at få den særlige støtte i undervisningen, som er nødvendigt for at komme videre i deres læring.

Vi prøver på en specialefterskole at tilbyde en mere individuel og fleksibel undervisning, der passer til den enkelte elevs behov. På en specialefterskole er der typisk færre elever i klassen end på en almindelig skole, og det betyder, at lærerne kan give den enkelte elev meget mere opmærksomhed. En specialefterskole er en unik og spændende mulighed for elever med særlige behov. På en specialefterskole får eleverne ud over den ekstra støtte i undervisningen, som de har brug for, samtidig oplevelser for livet. Der er masser af arrangementer, ture og små happenings, hvor fællesskabet og oplevelser for livet er i fokus.

På vores specialefterskole tilrettelægges undervisningen ud fra den enkelte elevs behov. Vi har stor erfaring i at arbejde med elever med forskellige udfordringer og indlæringsvanskeligheder. Vi ønsker at skabe et trygt og inkluderende miljø, hvor alle kan føle sig accepteret og respekteret. Vi er en lille specialefterskole, og vi ønsker at være en lille specialefterskole, da mange af vores elever profiterer af, at vi er et lille sted, hvor vi har stort kendskab til hinanden.

En af fordelene ved en specialefterskole er det tætte samarbejde og gode relationer mellem lærerne og eleverne. Vi forsøger at tage hånd om alle aspekter af elevens udvikling – både fagligt, personligt og socialt.

På vores specialefterskole er sammensætningen af traditionel boglig undervisning og mere praktisk undervisning velovervejet. Skemaet er struktureret og varieret, så elevernes motivation fastholdes. Specialeefterskolerne i Danmark har forskellige fokuspunkter. På Finderup Efterskole er det muligt at komme til afgangsprøve i dansk og matematik, hvis man bliver klar til det. Samtidig har vi mange varierede og spændende linjefag, så vi ud over at være en boglig orienteret specialefterskole også tilbyder en masse praktisk undervisning. Denne kombination foretrækker mange elever, som har brug for særlig støtte i undervisningen.

Noget af det allervigtigste er elevens trivsel. Vi har derfor stor fokus på elevernes trivsel og er tæt på dem i hverdagen. Det er en af fordele ved at være en lille specialefterskole, at vi kender hinanden godt på kryds og tværs.

Vores elever har mange forskellige vanskeligheder. Nogle har brug for ekstra struktur, andre korte beskeder og flere gentagelser. Det kan også være problemer i forhold til ordblindhed, hvor hjælp til læse- og skrivestøtte er et vigtigt redskab. Det er vigtigt at lære de rigtige IT-redskaber, som kan være en kompenserende støtte. Ordblindhed eller generelle indlæringsvanskeligheder kan være en udfordring for mange unge mennesker, og det er vigtigt at give dem den støtte og de ressourcer, de har brug for.

Specialefterskolerne har som andre efterskoler uddannelsesvejledere på skolen, som kan hjælpe eleverne med at formidle kontakt til praktikpladser, vejlede i den rette vej til job eller uddannelse efter skoletiden. Vi forsøger at hjælpe alle godt på vej til livet efter efterskolen.

Er du klar til faglig og personlig udvikling samt en oplevelse for livet?

Tilmed dig her