preloader

Økonomi

2024/02/05Book en personlig rundvisning

Beregn Pris

Det koster penge at gå efterskole, men som forældre skal man kun betale en del af opholdet. Staten betaler en god del, og desuden får man også statstilskud til sin forældrebetaling. Der kan i nogle tilfælde også være mulighed for at opnå økonomisk støtte fra elevens hjemkommune, så egenbetalingen bliver endnu mindre.

Hvis det som familie er svært at få økonomi til et efterskoleophold, kan der i tilfælde af f.eks. sygdom, arbejdsløshed eller lignende søges på skolen om et tilskud til opholdet. Se længere nede på siden i forhold til lokal efterskolestøtte.

Her på nedenstående formular – Beregn pris – kan man læse mere og lave sin egen beregning og få et overslag over prisen på et ophold på Finderup Efterskole. Har I spørgsmål, så må I meget gerne kontakte os, så hjælper vi gerne.

Lokal efterskolestøtte

Hvis I har svært ved at betale et efterskoleophold, er det muligt at søge om lokal efterskolestøtte hos os. Lokal efterskolestøtte er en pulje, der er øremærket til at hjælpe familier, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold, selvom de får statslig elevstøtte.

Lokal efterskolestøtte tildeles som udgangspunkt i faste portioner à 10.000 kr., 15.000 kr. eller 20.000 kr. til et års efterskoleophold.

Hvilke familier, der kan få tildelt lokal efterskolestøtte, er baseret på en konkret individuel vurdering fra skolens side og puljens størrelse, der kan variere fra år til år. I denne vurdering indgår typisk følgende faktorer:

  • familier med lav husstandsindkomst (typisk enlige forsørgere)
  • familier med sociale udfordringer (arbejdsløshed, sygdom eller lignende)
  • familier med flere børn på Finderup Efterskole eller søskende på anden efterskole
  • familier der er ramt af en pludselig hændelse, og indkomstgrundlaget derfor er væsentligt forandret i forhold til beregningsåret

Hvis I har behov for at søge lokal efterskolestøtte, skal I udfylde et ansøgningsskema, som I kan få ved at kontakte skolens kontor. I ansøgningsskemaet kan I læse mere om, hvilke oplysninger vi har brug for. I er altid velkommen til at kontakte skolens kontor for at høre mere om mulighederne for at søge lokal efterskolestøtte.

Er du klar til faglig og personlig udvikling samt en oplevelse for livet?

Tilmed dig her