preloader

Auto og metal

2024/02/05Book en personlig rundvisning

Auto og metal som linjefag

Auto og Metal er for dig, der gerne vil have fingrene smurt ind i olie. I værkstedet arbejder vi blandt andet med at reparere biler, motorer, cykler og lave forskellige brugsting af metal. Du lærer at bruge forskellige værktøjer og maskiner og vi arbejder med meningsfyldte og virkelighedsnære projekter.

Det vigtigste er, at eleverne bliver mødt på deres kundskabsniveau og vi bygger videre på det de i forvejen kan samt at deres interesse for metal- og motorarbejde udbygges.

Mål

At eleverne:

  • lærer at udvikle og bygge videre på egne praktiske færdigheder og interesser
  • indøver forskellige færdigheder såsom: Kundebetjening og god opførsel
  • lærer at bruge forskelligt værktøj
  • lærer at arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt
  • at eleven lærer ansvarlighed over for et stykke arbejde og at udføre det tilfredsstillende
  • at eleven stifter bekendtskab med fagrelateret ting som eksempelvis: Smøring og olieskift, bremser, lys og lygter, undervogn samt vedligehold af skolens plænetraktorer. Vi tror på ”learning by doing”

I undervisningen er det vigtigt for os at arbejde med følgende:

  • At udvikle elevernes evner til at samarbejde
  • At udvikle glæden ved at være fysisk aktiv sammen med andre.
  • At undervisningen foregår i et trygt læringsmiljø, hvor der er plads til at prøve nyt, lave fejl, grine af sig selv og være sammen med andre.

Underviseren arbejder sammen med eleverne i og omkring værkstedet. Eleverne præsenteres både for bindende og valgfrie opgaver af et bredt udvalgt. Vi bestræber os på at tilbyde så mange spændende muligheder som muligt. Derudover inddrager vi også arbejdsmarkedet i undervisningen bl.a. via relevante ekskursioner. Undervisningen tilrettelægges så vidt muligt ud fra elevernes interesser og evner, og det er vigtigt for os, at arbejdsopgaverne har både relevans og nytteværdi.

Er du klar til faglig og personlig udvikling samt en oplevelse for livet?

Tilmed dig her