preloader

Naturfag

2024/02/05Book en personlig rundvisning

I Naturfag sætter vi fokus på de naturfaglige emner og begreber fra fagene biologi, geografi og fysik/kemi. Vi tager udgangspunkt i elevernes forudsætninger og sammen med dem bygger videre på deres erfaringer og viden om de naturfaglige fag.

Med naturfag tilbyder vi dig et fag, som giver mulighed for en konkret og praktisk indgangsvinkel til indlæring af færdigheder i naturfagene. I Undervisningen tilstræber vi at imødekomme dine behov og udvikle de potentialer du har inden for naturfagene. Vi tilrettelægger en undervisning med vekslen mellem teori og praktiske undersøgelser, men med stor vægt på at du gennem de praktisk tilrettelagte forløb, selv skal gøre dig erfaringer og sammen med underviserne reflektere over opdagelserne.

I naturfag ønsker vi at skabe nysgerrighed overfor de biologiske, fysiske og geografiske rammer vi alle er en del af, og vi oplever hvordan naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. Vi vil gerne at eleverne bliver bevidste om deres eget ansvar over for naturen. Her arbejde vi med naturen i naturen og giver eleverne erfaringer og kendskab til at færdes i naturen på en hensigtsmæssig og hensynsfuld måde.

Grundlæggende naturgivne forudsætninger

Vi ønsker i naturfag også, at eleverne bliver bevidste om at der er nogle grundlæggende naturgivne og kulturskabte forudsætninger for de levevilkår vi har i Danmark og åbne deres øjne op for, at der i den øvrige verden omkring os, bor mennesker med helt andre vilkår end vores.

Vi vil desuden udfordre eleverne til at gøre erfaringer med hvordan deres krop er opbygget og fungerer og reagerer gennem forskellige øvelser. Vi vil gøre dem bevidste om hvordan mad, søvn og motion er vigtige faktorer i forhold til deres helbred, såvel på det mentale, som på fysiske plan.

Er du klar til faglig og personlig udvikling samt en oplevelse for livet?

Tilmed dig her