preloader

Samfundsfag

2019/08/26Efterskolernes dag d. 29. september 2019

Samfundsfag på Finderup Efterskole består af en gennemgang af dagens nyheder hver morgen samt emner og temadage i løbet af året.

Hver morgen tages aktuelle emner op og drøftes med eleverne. Samtidig får eleverne en større baggrundsviden end den nyhed, som de netop har hørt i medierne. Det er med til at styrke elevernes forståelse og nysgerrighed i forhold til den verden, vi lever i.

I løbet af året er der forskellige fællestimer og temaer med fx demokrati, politik og folkestyre. Vi forbereder eleverne til at kunne være borgere i et demokratisk samfund.

Er du klar til faglig og personlig udvikling samt en oplevelse for livet?

Tilmed dig her