preloader

Læsning

2024/02/05Book en personlig rundvisning

Læsning på Finderup Efterskole

På Finderup Efterskole har vi læsning som et af vores helt store fokusområdet. Vi fokuserer på støtte og anerkendelse af den enkelte elev og deres læseudvikling. For at hjælpe eleven bedst muligt, tager vi udgangspunkt i den enkelte elevs læseniveau og forudsætninger i begyndelsen af skoleåret. Ved at vise interesse for elevels læsning og bogvalg skaber vi en motivation for eleverne, der forhåbentligt øger deres lyst og mod på at læse mere.

Mål

  • At eleverne ser læsning, som en meningsfuld færdighed ift. at opnå gode læseoplevelser, forståelse og viden.
  • At eleverne bliver fortrolige med læse- og skriveteknologier, som et kompenserende og støttende redskab for at kunne deltage ligeværdigt i et læringsfælleskab og dagligdagens udfordringer.

Definition


Definition af læsning er kort sagt afkodning gange sprogforståelse også skrevet som L = A*F. Afkodning defineres som evnen til at være i stand til at omsætte bogstavetegn til lyd, samtidig med at sammensætte enkelte lyde til ord. På Finderup Efterskole underviser vi i forskellige afkodningsstrategier, fonologiske og ortografiske. Vi tager udgangspunkt i Carsten Elbro og Jørgen Frost teorier, der danner rammerne for en god undervisning. Sprogforståelse betyder, at eleven er i stand til at forstå det de læser. Her undervises der i forskellige læseforståelsesstrategier med udgangspunkt i de teorier af Merete Brudholm og Ivar Bråten.

Læsning

Ovenstående udmøntes særligt i faget Læsning. Læsning er på skemaet tre gange om ugen og varer en halv time. Eleverne bliver inddelt på forskellige læsehold efter niveau med en tilknyttet lærer. Der er otte læselærere tilknyttet på skolen, hvoraf de to har FP9-læse-/danskholdet.
Læseundervisningen spænder fra specifik undervisning i afkodning og læsestrategier til hjælp med at finde de rette bøger for den enkelte elev – både sværhedsgraden og inden for deres interesseområder. Vi evaluerer elevens læseudvikling i august, december og maj, hvorefter yderligere læsevejledning kan testet, hvis det er relevant. Derudover har vi dobbeltlektioner i dansk to gange om ugen.

Stilletime og lektiecafé

Flere gange om ugen afholder vi Stilletime. I Stilletimen læser alle elever 20 minutter i sin læsebog, mens læselæreren fungerer som tovholder. I lektiecaféen torsdag eftermiddag læses der ligeledes 20 minutter, medmindre der er andre lektier.

Læse-skrive-teknologi

Computer, Ipad/tablet og smartphone er naturlige og nødvendige redskaber på Finderup Efterskole. I undervisningen bruger vi CD-ord eller IntroWord som stave- og oplæsningsprogram. Disse redskaber kan hjælpe eleverne med at forbedre deres læseegenskaber vha. højtlæsning, lydbøger og film. Lydbøger, dikteringsværkstøjer, tale-til-tekst, brug af kamera og filmproduktion er ligeledes en del af vores undervisning.

Nota

Hvis eleven er ordblind eller har andre handicap, har eleven mulighed for at blive medlem af Nota. Hvis eleven ikke er medlem i forvejen, hjælper læsevejlederen med dette. Nota er et bibliotek af digitale bøger og lydbøger både inden for skøn- og faglitteratur, der har været til stor gavn for vores ordblinde elever.

Er du klar til faglig og personlig udvikling samt en oplevelse for livet?

Tilmed dig her